Νέα από των ευρωπαϊκό χώρο – Σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας περί Ασφάλειας Υποδομών

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών υπέγραψε σαφή κοινή δήλωση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οδικών Μεταφορών, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές, καθώς και το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας: υπάρχει σαφές περιθώριο για καλύτερους και ασφαλέστερους δρόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Η υφιστάμενη οδηγία εφαρμόζεται σε δρόμους μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων χρηματοδοτούμενους από την Ε.Ε., και απαιτεί τακτικούς ελέγχους ως προς την ασφάλεια και τον εντοπισμό θέσεων υψηλού κινδύνου, καθώς και τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι κανόνες αυτοί ωστόσο βρίσκονται σε ισχύ από το 2008 και δεν έχουν προσαρμοστεί απόλυτα σε πεζούς και ποδηλάτες, που επίσης χρησιμοποιούν αυτές τις υποδομές.

 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών έχει αποδείξει και τονίζει τακτικά τη συχνή επαφή ποδηλατών και πεζών με τους συγκεκριμένους δρόμους, και κυρίως το γεγονός ότι οι ανάγκες τους βρίσκονται μόνιμα σε δευτερεύουσα θέση. Με την πρόσφατη δήλωσή τους λοιπόν, οι προαναφερθέντες θεσμοί συμφωνούν ότι οι σχετικοί κανόνες πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να τίθεται προτεραιότητα και στην ασφάλεια ποδηλατών και πεζών.

 

Το σχέδιο οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν), που θα χρειαστεί να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβάνει επίσης την πρόταση για εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και σε πρωτεύοντες/κύριους δρόμους και όχι μόνο σε περιφερειακούς μεγάλων αποστάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών υποστηρίζει αυτή την πρόταση, με απαραίτητη προϋπόθεση όμως να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες όλων των χρηστών του οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων ποδηλατών και πεζών.

 

Με αυτή τη διεύρυνση της οδηγίας μπορεί να υπάρξει σημαντικό όφελος, δεδομένου ότι μόνο το 8% των τροχαίων συγκρούσεων λαμβάνουν χώρα στους αυτοκινητόδρομους, 37% σε αστικούς δρόμους και 55% σε αγροτικούς δρόμους. Σημειωτέον ότι το 40% των θανάτων ποδηλατών συμβαίνει σε δρόμους εκτός πόλης. Λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών απαιτεί πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για το ποια είναι επιτέλους αυτά τα ποιοτικά κριτήρια για σωστές και ασφαλείς υποδομές για πεζούς και ποδηλάτες.

 

Η αρθρογραφία της Ποδηλατικής Από-Δρασης Πιερίας για τον μήνα Νοέμβρη είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων ( Κυριακή 18 Νοεμβρίου )

No Comments
Leave a Reply