ΣΒΑΚ Κατερίνης-Δημοσκόπηση

Στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) ο Δήμος Κατερίνης καλεί τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν στην δημοσκόπηση και να συνδιαμορφώσουν τη στρατηγική για την κινητικότητα στην πόλη της Κατερίνης.
Η  διαδικασία είναι ανοικτή σε όλους και γίνεται μέσω ειδικού ερωτηματολόγιου που λειτουργεί ως φόρμα ενημέρωσης και τοποθέτησης, γρήγορα και εύκολα.

Πιο συγκεκριμένα, επιλέγετε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIi9Kr6pgjxPk4FXz5VGAbIsk7phDmv_j8LKKtkd-b7RzP6A/viewform
ο οποίος περιλαμβάνει:

1) Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας – σας παρουσιάζονται 2 εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της κινητικότητας. Για κάθε σενάριο καλείστε να σημειώσετε κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στον Δήμο και τι αποτελέσματα θεωρείτε ότι θα φέρει, ενώ στην συνέχεια επιλέγετε το καλύτερο σενάριο κατά την άποψή σας.

2) Ιεράρχηση χαρακτηριστικών-αναγκών και προτεραιοτήτων – αρχικά σας ζητείται να ιεραρχήσετε 6 χαρακτηριστικά-κριτήρια βάσει του τι πιστεύτε ότι έχει σημασία να βελτιωθεί και μετά καλείστε να ιεραρχήσετε 6 πολιτικές-προτεραιότητες βάσει του πώς πιστεύετε ότι μπορούν να ικανοποιηθούν τα χαρακτηριστικά.

3) Σχολιασμός πρωταρχικού οράματος-σας παρουσιάζεται το πρωταρχικό όραμα για την κινητικότητα στην Κατερίνη. Καλείστε να το σχολιάσετε και πείτε την άποψή σας.

Είναι η ευκαιρία του κάθε πολίτη να εκφράσει την άποψή του και να πάρει θέση για σημαντικά ζητήματα που τον επηρεάζουν στην καθημερινότητά του, ως άτομο και ως γονέα. Ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη μετακίνηση  και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στη γειτονιά του και στην πόλη του.

Ποδηλατική Από-Δραση Πιερίας