Γενική Συνέλευση και Εκλογές Ποδηλατικής Από-Δρασης

Πρόσκληση σε Γενική Απολογιστική Συνέλευση – Εκλογές των Μελών του Σωματείου με την επωνυμία Ποδηλατική Από-Δραση Πιερίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ποδηλατική Από-Δραση Πιερίας προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Απολογιστική Συνέλευση με σκοπό τον έλεγχο και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου. Οι διαδικασίες θα τελεστούν την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Συλλόγου (16 ης Οκτωβρίου 44) σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό συνεδρίασε στις 10 Αυγούστου 2021.

Ως θέματα ημερησίας διατάξεως ορίστηκαν τα παρακάτω:

  • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
  • Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός διετίας 2019–2021
  • Ανάγνωση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής – απαλλαγή του Διοικητικού
    Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  • Διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές θα πραγματοποιηθούν το ίδιο απόγευμα στις 20:00. Όσα από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα στις επικείμενες εκλογές οφείλουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους έως και την 3 η Οκτωβρίου 2021 στο email του Συλλόγου (podilatikiapodrasi@gmail.com) αναγράφοντας τα πλήρη προσωπικά τους στοιχεία. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού του Συλλόγου, τα μέλη αποκτούν δικαίωμα ψήφου εφόσον είναι εγγεγραμμένα ως μέλη μέχρι την ημέρα ανακοίνωσης της πρώτης πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, και τακτοποιημένα οικονομικά απέναντι στον Σύλλογο έως την ημέρα διεξαγωγής της πρώτης συνέλευσης. Αποκτούν δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους στον Σύλλογο.

Για την Ποδηλατική Από-Δραση Πιερίας,
Η Γραμματέας
Δόμνα Τσενικίδου