Close

March 20, 2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» σχετικά με το ΠΟΔΗΛΑΤΟ. Η Ποδηλατική Από-Δραση Πιερίας υπογράφει το παρόν υπόμνημα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» σχετικά με το ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Κατατέθηκε στη Βουλή στις 8/3/2018 το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις». Στο σχέδιο νόμου αυτό, στα άρθρα 23, 24.4.ε, 25, 26 και 27, προβλέπεται τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσον αφορά στο ποδήλατο, με (α) προσθήκες πινακίδων που αφορούν την κυκλοφορία ποδηλάτων (άρθρα 23 και 26) (β) πρόβλεψη θύλακου αναμονής ποδηλάτων (άρθρο 24.4.ε) (γ) πρόβλεψη φωτεινών σηματοδοτών ειδικά για το ποδήλατο (άρθρο 25) και (γ) πρόβλεψη κατ’ εξουσιοδότηση νομοθεσίας (Υπουργική απόφαση για ποινές σε παραβάτες ποδηλάτες) (άρθρο 27).

Για την τροποποίηση του Κ.Ο.Κ. ήδη από το 2007 (ενόψει της προηγούμενης τροποποίησής του) η συλλογικότητα Ποδηλάτ-ισσ-ες είχαν καταθέσει στο Υπουργείο ολοκληρωμένη πρόταση – που δεν αφορούσε μόνο τις πινακίδες – για το ποδήλατο και τον Κ.Ο.Κ. Δέκα και πλέον χρόνια μετά – επιτέλους- στον Κ.Ο.Κ. εντάσσονται πινακίδες για το ποδήλατο (23 σε αριθμό) που – σε γενικές γραμμές – ακολουθούν την προαναφερόμενη πρόταση, αλλά και άλλες ρυθμίσεις (φωτεινοί σηματοδότες ποδηλάτων). Χαιρετίζουμε και επικροτούμε αυτό το γεγονός.

Τα σχόλιά μας/ παρατηρήσεις είναι οι εξής:

Α. ΣΗΜΑΝΣΗ (άρθρα 23 και 26)

(1) Προτείνουμε να εξεταστεί και πάλι, ενόψει της ψήφισης του σχεδίου νόμου, η δυνατότητα προσθήκης στον Κ.Ο.Κ. πρόβλεψης για την υποδεικνυόμενη θέση και κατεύθυνση του ποδηλάτου στην οδό όταν δεν υπάρχει ειδική υποδομή αποκλειστικής κίνησης («sharrow»)

Το sharrow είναι μία ευρύτατα διαδεδομένη σήμανση στις Η.Π.Α. αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Τσεχία, Γερμανία, Βέλγιο κ.α.) που απλώς υποδεικνύει τη θέση και την κατεύθυνση των ποδηλάτων στην οδό όταν δεν υπάρχει ειδική υποδομή (π.χ. ποδηλατόδρομοι/ ποδηλατολωρίδες).

Είναι προφανές ότι οι προτάσεις του σχεδίου νόμου προσβλέπουν σε ένα ολοκληρωμένο και ορθολογικό σύστημα κίνησης των ποδηλάτων, το οποίο όμως δεν αναμένεται να υλοποιηθεί άμεσα. Κατά συνέπεια στο μεσοδιάστημα (το οποίο μπορεί να διαρκέσει και δεκαετίες…) θα πρέπει – κατά τη γνώμη μας – να ρυθμιστεί η αναγκαία μεταβατική συνύπαρξη των ποδηλατών και των οχημάτων. Το sharrow είναι η διεθνής καλή πρακτική για τα ζητήματα αναγκαίας συνύπαρξης άμεσης και φθηνής εφαρμογής που επιπρόσθετα εξοικειώνει καθημερινά τους οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων με την πρόνοια για το ποδήλατο.

Η διατύπωση η οποία προτείνουμε να τεθεί εντός του άρθρου 5 Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιείται από το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου – με σκοπό πάντα να διευρυνθούν οι επιλογές στον Κ.Ο.Κ ρυθμιστικής παρέμβασης υπέρ της συνύπαρξης ποδηλάτων-μηχανοκίνητων – είναι:

«Σχέδιο ποδηλάτου κάθετα προς τον άξονα της οδού και στο άνω μέρος αυτού διπλό βέλος το οποίο υποδεικνύει τη θέση και κατεύθυνση που ενδείκνυται να ακολουθούν οι χρήστες ποδηλάτου στη συγκεκριμένη οδό». (βλ. εικόνα 1).»

(2) Υπάρχει στη διεθνή πρακτική πινακίδα που προειδοποιεί για θύλακο αναμονής ποδηλάτων. Δεν βλέπουμε το λόγο να μην προβλεφθεί από τη στιγμή που προβλέπεται ο θύλακος – κάτι που προφανώς επικροτούμε.

«Θύλακος αναμονής ποδηλάτων μπροστά από τα αυτοκίνητα σε διασταύρωση με φωτεινή σηματοδότηση» (εικόνα 2)

Β. ΘΥΛΑΚΟΣ / ΦΑΝΑΡΙΑ (άρθρα 24.4.ε και 25)

Όσον αφορά στο θύλακο και τα φανάρια, είμαστε θετικοί και στηρίζουμε τις δύο αυτές πρωτοβουλίες.

Γ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ (άρθρο 27)

Αναφορικά με τα πρόστιμα επιφυλασσόμαστε ενόψει της έκδοσης της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης. Το άρθρο 27 του σχεδίου νόμου – σε συνέπεια με τις υπόλοιπες διατάξεις του – προβλέπει ανώτερη ποινή τα 600€ για κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας (Ε3) όπως ορίζεται στο άρθρο 28. Εξ ορισμού το ποσό αυτό κατά τη γνώμη μας είναι υπερβολικό για ποδηλάτες! Από την άλλη μεριά όμως, προσβλέπουμε στην πρωτοβουλία του Υπουργείου να ορίσει ποιες συμπεριφορές ποδηλατών μπορούν να ενταχθούν σε αυτή και τις άλλες κατηγορίες επικινδυνότητας, και είμαστε στη διάθεσή του για συζήτηση πριν την οριστικοποίηση των σχετικών διατάξεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – Ο Κ.Ο.Κ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Το σχέδιο νόμου έρχεται να βελτιώσει τον Κ.Ο.Κ., ο οποίος θα συμπεριλάβει -επιτέλους- σοβαρά το ποδήλατο. Χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη για ένα όχημα που καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο στην μετάβαση στην βιώσιμη και ενεργή κινητικότητα, και του οποίου τα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο (κυκλοφοριακά, υγείας, περιβαλλοντικά, οικονομικά) έχουν αναγνωριστεί επίσημα με τη Διακήρυξη του Λουξεμβούργου του 2015 «για το ποδήλατο ως μεταφορικό μέσο φιλικό στο Κλίμα» που συνυπέγραψαν όλοι οι Υπουργοί Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ας μην εφησυχάζει το υπουργείο μετά από αυτή την καλή αρχή. Η προώθηση της ποδηλατικής μετακίνησης απαιτεί την χάραξη μιας Εθνικής Πολιτικής για το Ποδήλατο που να περιλαμβάνει από ποδηλατική παιδεία στα σχολεία μέχρι την ενθάρρυνση του ποδηλατικού τουρισμού, και από μέτρα για την βελτίωση της συνδυασμένης μετακίνησης μέχρι προδιαγραφές υποδομών – οι οποίοι εγκρίθηκαν μόλις τον Απρίλιο του 2016. Η πολιτική ηγεσία προέχει να συνεργαστεί με τις οργανώσεις αστικής ποδηλασίας για την χάραξη και εφαρμογή αυτής της πολιτικής, ώστε η τροποποίηση του Κ.Ο.Κ. να μην αποτελέσει μια αποσπασματική παρέμβαση αλλά μια ψηφίδα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου. Το παράδειγμα άλλων χωρών είναι μπροστά μας και η κοινωνία των πολιτών είναι έτοιμη να παίξει τον δικό της ρόλο.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ – CITIES FOR CYCLING» (μέλος της ECF), http://citiesforcycling.gr/ , info@citiesforcycling.gr
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.pasth.grinfo@pasth.gr
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΟΒΟμάστορες» http://provomastores.gr/
«ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» http://www.lesvosmtb.gr/cyclingclublesvos@gmail.com
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ» orthopetaliakerkyras@gmail.com
ΠΟΔΗΛΑΤ-ΙΣΣ-ΕΣ, www.podilates.gr, podilates@yahoo.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΠΟΔΗΛΑΤΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» (μέλος της ECF), www.podilattiki.gr, info@podilattiki.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ» http://www.seakozanis.gr/
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ» (μέλος της ECF), http://podilatikiapodrasi.gr, podilatikiapodrasi@gmail.com
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ http://www.filoi-podilatou.gr/ filoipod@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishFrançaisDeutschGreek